Close

Wat doen wij

Wat doen wij voor kind en jeugd?
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar en hun ouders of verzorgers. Wij werken hechting- en traumasensitief. We willen bereiken dat elk kind, bij wie de ontwikkeling stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Het streven is om in korte tijd de stagnatie op te heffen c.q. te verminderen. Behandeling richt zich op het kind zelf, op opvoedvragen van de ouders en op het verstevigen van de relatie tussen ouder en kind.
Indien nodig doen we diagnostisch onderzoek. Dit doen we bijvoorbeeld als het niet duidelijk is hoe de huidige problemen ontstaan zijn. Of er wel of niet onderzoek nodig is gebeurt altijd in overleg met ouders en het kind zelf.

Wat doen wij voor professionals?
Als professional kun je bij ons terecht voor trainingen, advies en consult op het gebied van jeugdhulp. Ook bieden we coaching en intervisietrajecten die aan de SKJ-voorwaarden voldoen. Tot slot ontwikkelen en implementeren we (casus)gerichte intervisie op maat binnen organisaties .

Selecteer op welke manier wij u kunnen helpen