IQ-onderzoek

Voor wie
Begrijp je niet goed waarom je op school niet goed meekomt of zit je je juist vaak erg te vervelen? Denkt iemand dat jij misschien moeite hebt met leren? Of wil je weten of je hoogbegaafd bent? Loop je vast op school, bijvoorbeeld wegens (onder)presteren, je gedrag of doe je erg je best, maar lukt het toch niet?

Misschien kan het dan helpen om je intelligentie in kaart te brengen, zodat je weet waar je goed in bent en ook waar je meer moeite mee hebt. Zo weten school of je ouders nog beter wat jij nodig hebt. Ook kan het zijn dat om in aanmerking te komen voor specialistisch onderwijs, zoals hoogdbegaafdheidsonderwijs, een intelligentiemeting nodig hebt. Belangrijk om te weten is dat wij geen leerstoornis-onderzoek doen, zoals dyslexie of dyscalculie.

Afhankelijk van de reden waarom je een IQ-test wilt laten doen, hoe goed je Nederlandse taal ontwikkeld is en je leeftijd bepalen we welke IQ-test het meest passend is. We werken met de WISC-V-NL, WAIS-IV-NL, IDS-2 en SON-R 6-40.

We kunnen je onderzoeken van 5 jaar tot en met 18 jaar (en ouder in overleg).

Natuurlijk is intelligentie niet het enige dat jouw niveau bepaalt. Ook de concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en de taakaanpak spelen een rol.

Een IQ test kan belangrijk zijn als je wil weten waarom je kind minder goed meekomt op school dan verwacht. Of wanneer je kind mogelijk overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. De redenen om een intelligentieonderzoek bij je kind te laten uitvoeren, kunnen dus divers zijn, en bovendien verschillen per persoon. Soms wordt dit aangevuld met een observatie op school of aanvullende onderzoek gericht op de problemen die niet vanuit intelligentie verklaard worden (zie diagnostiek).

Hoe ziet een intelligentieonderzoek er uit?
Voordat de IQ-test gedaan wordt, spreken we uitgebreid met jouw ouders, dit noemen we een intakegesprek. Dit doen we altijd, zodat kunnen bepalen welke IQ-test het best past en hoe uitgebreid de IQ-test gedaan moet worden.

Een intelligentieonderzoek plannen we in afstemming met jou in op een tijdstip dat jouw concentratie het best is. De intelligentietest is op de praktijk. Je komt in ieder geval één keer, maar soms ook meerdere keren, afhankelijk van je leeftijd en concentratie. Na het afnemen van de test berekenen wij jouw IQ en schrijven hiervan een verslag met daarin een analyse over sterke en minder goede vaardigheden. We beschrijven wat jij nodig hebt, gezien jouw intelligentieprofiel.

Kosten
Soms worden de kosten vergoed door gemeente, maar dit is niet het geval wanneer je alleen een intelligentieonderzoek doet. In dat geval betaal je het onderzoek zelf. De kosten voor een intelligentieonderzoek zijn €650,-. Dit is inclusief intakegesprek, afname van de test, verslaglegging (beknopt), algemene handelingsadviezen en adviesgesprek.