Diagnostisch onderzoek

Samen onderzoeken we wat er speelt

Voor wie
Kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders of verzorgers.

Wat is diagnostisch onderzoek
Soms kom je er zelf niet meer uit en vraag je je af waarom je doet zoals je doet (of waarom je kind zich zo gedraagt of voelt). Je hebt dan misschien wel iemand nodig die met je meedenkt. Samen met jou onderzoeken we wat er precies aan de hand is met jou of jouw kind. We doen dan een uitgebreid onderzoek waarbij we niet alleen jou onderzoeken, maar we betrekken ook jouw ouder(s) en indien nodig ook bijvoorbeeld school, bso of familie. We kijken eerst naar wat er al over jou bekend is, zodat je niet onnodig belast wordt met vragen die jou al eerder zijn gesteld. Het doel is om jou meer inzicht te geven in hoe je bent en jou of anderen om jou heen advies te geven over wat jij nodig hebt. Concreet betekent dit dat je waarschijnlijk een paar keer naar de praktijk komt en dat er gesprekken met belangrijke mensen om jou heen zijn. Het onderzoek duurt meestal een maand over drie. Naast gesprekken, vul je ook vragenlijsten in en nemen we testen af, waaronder soms een IQ-test als dat nodig is.  We leggen je dit allemaal uit wanneer je voor het eerst bij ons komt zodat jij precies weet wat er van je verwacht wordt. We maken hier voor jou en je ouders een verslag van.  

Wat is onze expertise
Wij hebben ervaring met het verrichten van breed diagnostisch onderzoek waarin we systemisch kijken naar de onderzoeksvraag. Hierbij houden we ook rekening met gebeurtenissen die het kind of ouders zijn overkomen (trauma’s) die mogelijk ook van invloed zijn op het huidige gedrag of gevoel van het kind. Ook de hechtingsrelatie tussen het kind en ouders wordt specifiek in kaart gebracht.