Close

Coaching en intervisie

Coaching
In de jeugdzorg en GGZ
Naar jezelf kijken is niet altijd makkelijk en dingen anders gaan doen al helemaal niet. Hoe waardevol de gewenste verandering ook is. Een coach kan je daarbij helpen.

Als je bij ons een coachingstraject volgt, onderzoeken we welke automatische gedachten en handelingen jou belemmeren om tot de gewenste verandering te komen en wat daarin bij je past.
Voorbeelden van coachingsvragen zijn:

  • ● Waarom maak ik bepaalde keuzes in mijn werk?
  • ● Hoe ga ik om met de werkdruk?
  • ● Hoe zorg ik ervoor beter gehoord te worden of credits krijg voor mijn aandeel?
  • ● Hoe vind ik een goede balans tussen in- en ontspanning?
  • ● Hoe geef ik op een goede manier mijn grenzen aan?

Hoe coachen we
Coaching is resultaatgericht en focust op het hier en nu. Het leerdoel bepaalt de richting. Soms is dat leerdoel al duidelijk, soms vraagt dat nog aandacht. Het onderzoek tijdens het coachingsproces richt zich op de vraag hoe je dingen anders kunt doen. Onze coaching is een combinatie van oplossingsgericht werken met andere invloeden zoals de cognitieve gedragstherapie.

neem NU contact op

Intervisie
In de jeugdzorg en de GGZ
Wij bieden begeleide intervisie, waarbij we voldoen aan de door de SKJ gestelde eisen. Intervisie is een manier om werkproblemen systematisch te bekijken met je team. Het doel van intervisie is om door middel van praten over werkproblemen jouw probleemoplossend vermogen te ontdekken en te vergroten. Je vaardigheden en kennis nemen toe. Je maakt meer bewust gebruik van je eigen deskundigheid. Intervisie werkt onderling steunend en vergroot de zelfsturing van je team. Je leert met en van elkaar.

neem NU contact op

We bieden twee soorten intervisie aan.

Teamintervisie
Teamintervisie is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking of werkefficiëntie. Denk hierbij aan vragen als:

 • Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van ieders talenten?
 • Hoe kunnen wij als team effectiever werken?
 • Hoe spreken we elkaar aan als we dingen lastig vinden?
 • Hoe krijgen we als team meer plezier in ons werk?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we als team gaan functioneren, we zijn nu nog allemaal op ons eigen eilandje aan het werk?

Casusgerichte intervisie (CGI)
In een casusgerichte intervisie reflecteer je op een actuele praktijksituatie van één van de teamleden. Dit doe je onder begeleiding. Als inbrenger breng je een vraagstuk uit de dagelijkse praktijk in, gericht op het leren of verbeteren van het eigen handelen.

Vragen zoals die in een casusgerichte intervisie besproken worden kunnen zijn:
– Hoe voorkom ik dat ik in een welles-nietes discussie met deze cliënt kom, waarbij we allebei geïrriteerd raken?
– Hoe kan ik voorkomen dat in een zaak waarin mensen een groot appèl op mij doen mijn eigen prioritering door de war gebracht wordt en ik me toch goed voel bij het begrenzen?
– Hou behoud ik mijn positie op hoofdlijnen als betrokkenen me steeds blijven betrekken bij details? Hoe vind ik dan de balans tussen goed aansluiten, de juiste interventies plegen en voldoende informatie krijgen?
– Wat doe ik eigenlijk in het contact met de meeste pubers waardoor ik goed aansluiting kan vinden en wat kan ik hiervan leren voor deze puber bij wie aansluiten niet lukt?

Door relevante richtlijnen, literatuur en de beroepscode te integreren in de intervisie-bijeenkomsten wordt je kennis vergroot en onderbouw je je besluiten nog beter.