Aanbod voor professionals

Scholing & Workshops

Wij verzorgen voor verschillende post HBO en post WO opleidingsinstituten trainingen, zoals voor Babykennis en King Nascholing. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Daarnaast bieden we ook workshops en trainingen aan voor (participatie) kinderdagverblijven, oudergroepen, leraren en GGZ-instanties. Al onze trainingen gaan over onderwerpen die te maken hebben met pedagogiek (de leer van het opvoeden), orthopedagogiek (problemen in de opvoeding) en psychopathologie (stoornissen). Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als:

 • Hechting. Wat is schadelijk opvoedgedrag en wat zijn daar de effecten van? Hoe bouw je een gezonde hechtingsrelatie op?
 • Effecten van vroegkinderlijk trauma op de ontwikkeling op latere leeftijd. Hoe werkt trauma door binnen gezinnen en hoe kan je de behandeling hiervan systemisch benaderen?
 • Emotieregulatie. Wat zijn emoties, hoe leer je je emoties te controleren, hoe kun je hier als ouder, leraar of verzorger mee om gaan?
 • Lichamelijke grenzen. Hoe zit het ook alweer: de normale seksuele en intimiteits-ontwikkeling, hoe leer je kinderen passende lichaamsgrenzen, hoe leer je kinderen onderling grenzen aangeven?
 • Opvoedkwesties. Wat is eigenlijk normaal op een bepaalde leeftijd, wat kun je ermee en hoe gaan andere ouders ermee om?
 • Communicatie met verschillende leeftijden. Hoe spreek je een 3 jarige het beste aan? Waar let je op bij een gesprek met een jongere van 15?
 • Sociale ontwikkeling. Wat kun je op welke leeftijd van een kind verwachten, hoe bevorder je als ouder of verzorger de sociale ontwikkeling, wanneer heeft een kind de sociale vaardigheden niet en wanneer is er sprake van andere problemen waardoor een kind moeite heeft contacten aan te gaan?

In ons aanbod zitten kortdurende workshops, incompanytrainingen of meerdaagse trainingen.

We werken vraaggericht. Neem contact met ons op over je wensen en dan denken we met je mee. En indien nodig brengen we je graag in contact met een externe collega die nog meer van het onderwerp weet.

Advies & Consult

 

Als professional loop je soms aan tegen lastige dilemma’s rondom de zorg voor kinderen. Denk hierbij aan weerstand van ouders of jongeren, moeite om een passend gezinsaanbod te creëren of om het juiste hulpaanbod te vinden. Door onze praktijkervaring en kennis helpen we professionals een stap verder. Op consultbasis, incidenteel of meer structureel kunnen we ingezet worden voor adviezen aan professionals. Professionals zoals huisartsen, POH-GGZ, wijkgerichte teams of andere praktijken. We kunnen in teamverband, overleggen of individueel geconsulteerd worden.

Intervisie

 

Als professional loop je soms aan tegen lastige dilemma’s rondom de zorg voor kinderen. Denk hierbij aan weerstand van ouders of jongeren, moeite om een passend gezinsaanbod te creëren of om het juiste hulpaanbod te vinden. Door onze praktijkervaring en kennis helpen we professionals een stap verder. Op consultbasis, incidenteel of meer structureel kunnen we ingezet worden voor adviezen aan professionals. Professionals zoals huisartsen, POH-GGZ, wijkgerichte teams of andere praktijken. We kunnen in teamverband, overleggen of individueel geconsulteerd worden.

Wij bieden begeleide intervisie, waarbij we voldoen aan de door de SKJ gestelde eisen. Intervisie is een manier om werkproblemen systematisch te bekijken met je team. Het doel van intervisie is om door middel van praten over werkproblemen jouw probleemoplossend vermogen te ontdekken en te vergroten. Je vaardigheden en kennis nemen toe. Je maakt meer bewust gebruik van je eigen deskundigheid. Intervisie werkt onderling steunend en vergroot de zelfsturing van je team. Je leert met en van elkaar.

We bieden twee soorten intervisie aan.

Teamintervisie

Teamintervisie is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking of werkefficiëntie. Denk hierbij aan vragen als:

 • Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van ieders talenten?
 • Hoe kunnen wij als team effectiever werken?
 • Hoe spreken we elkaar aan als we dingen lastig vinden?
 • Hoe krijgen we als team meer plezier in ons werk?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we als team gaan functioneren, we zijn nu nog allemaal op ons eigen eilandje aan het werk?

Casusgerichte intervisie (CGI)

In een casusgerichte intervisie met een zelfgekozen intervisiegroep of bestaand team reflecteer je op een actuele praktijksituatie van één van de teamleden. Dit doe je onder begeleiding. Als inbrenger breng je een vraagstuk uit de dagelijkse praktijk in, gericht op het leren of verbeteren van het eigen handelen.

Vragen zoals die in een casusgerichte intervisie besproken worden kunnen zijn:

 • Hoe voorkom ik dat ik in een welles-nietes discussie met deze cliënt kom, waarbij we allebei geïrriteerd raken?
 • Hoe kan ik voorkomen dat in een zaak waarin mensen een groot appèl op mij doen mijn eigen prioritering door de war gebracht wordt en ik me toch goed voel bij het begrenzen?
 • Hoe behoud ik mijn positie op hoofdlijnen als betrokkenen me steeds blijven betrekken bij details? Hoe vind ik dan de balans tussen goed aansluiten, de juiste interventies plegen en voldoende informatie krijgen?
 • Wat doe ik eigenlijk in het contact met de meeste pubers waardoor ik goed aansluiting kan vinden en wat kan ik hiervan leren voor deze puber bij wie aansluiten niet lukt?
 • Door relevante richtlijnen, literatuur en de beroepscode te integreren in de intervisie-bijeenkomsten wordt je kennis vergroot en onderbouw je je besluiten nog beter.