Wie zijn wij

Wij zijn ervan overtuigd dat alle mensen binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen in staat zijn tot groei, ongeacht waar ze vandaan komen en waar ze heen willen. Met onze praktijkervaring, optimistische kijk en up-to-date kennis kunnen wij door middel van verschillende methodes en technieken afstemmen op wat jij nodig hebt om samen met jou groei te bereiken. Wij zijn authentiek en oprecht. We zijn nieuwsgierig naar jou, naar wat je al weet en kunt, naar je veranderwensen. Daarbij gaan we uit van de visie dat jij jezelf en/of je kind het beste kent en dat je ons vraagt mee te denken vanuit onze expertise.

Lees meer

Waarmee kunnen we je helpen

Wat doen wij voor kind en jeugd?
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar en hun ouders of verzorgers. Wij werken hechting- en traumasensitief. We willen bereiken dat elk kind, bij wie de ontwikkeling stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Het streven is om in korte tijd de stagnatie op te heffen c.q. te verminderen. Behandeling richt zich op het kind zelf, op opvoedvragen van de ouders en op het verstevigen van de relatie tussen ouder en kind.
Indien nodig doen we diagnostisch onderzoek. Dit doen we bijvoorbeeld als het niet duidelijk is hoe de huidige problemen ontstaan zijn. Of er wel of niet onderzoek nodig is gebeurt altijd in overleg met ouders en het kind zelf.

Wat doen wij voor professionals?
Wij richten ons op de groei van de professionals door het bieden van trainingen, advies en consult in en over de jeugdzorg en het bieden van reflectie door coaching en intervisie. Ook voor het ontwikkelen en implementeren van (casus)gerichte intervisie binnen organisaties of opleidingsprogramma’s zijn wij beschikbaar.

Waar zijn wij te vinden

Je vindt ons op de Burgemeester Reigerstraat 77 te Utrecht. En soms komen we bij je thuis. Omdat flexibiliteit en zorg op maat onze kernwaarden zijn, zijn we ook flexibel in onze bereikbaarheid. Mail of bel ons en dan bepalen we samen wanneer we elkaar ontmoeten.